Click Main Image For Fullscreen Mode
Type Internet Absentee Bidding
Price Realized 200.00 Kr.
Date Sold 8/18/2008


Lot # 187
Estimate 500.00 - 500.00 Kr.
Group - Category
Lead PH5 lampe, rød.
Description
PH5 lampe, rød. Slidt i lakken og med enkelt bule.
Name Kunst og indbo - Ilbro Mandag 18-08-2008 kl. 17.
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 8/18/2008
Location Ilbro Byvej 109
Hjørring 9800
Buyer Premium 25% incl.moms
Description
Eftersyn søndag 17-08-2008 kl. 13-17 samt på auktionsdagen fra kl. 15.
Auction Terms & Conditions 1. Hammerslag tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms for katalognumre, der handles til brugtmoms. 2. Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning men uden ansvar. katalogemnerne er tilgængelige under eftersyn og før auktionen. 3. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes og henligger ved hammerslag for købers regning og risiko. 4. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 5. Det købte skal - hvor intet andet er aftalt - afhentes senest dagen efter auktionen. 6. Betaling sker kontant. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. 7. Retten til det købte overgår først ved købesummens fulde erlæggelse. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Der kan kun bydes med godkendte beløb jf. budtabellen
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 100.00 25.00 Kr.
100.01 - 1,000.00 50.00 Kr.
1,000.01 - 10,000.00 100.00 Kr.
10,000.01 - 100,000.00 500.00 Kr.
100,000.01 - 9,999,999.99 1,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium 25% incl.moms