For at tilmelde Dem vores e-mail liste bedes De udfylde nedenstående formular og klikke på 'Submit'. Vi vil herefter sende Dem e-mail med oplysninger om kommende auktioner samt andre oplysninger, vi mener, kan være af interesse for Dem.

Are you human?

Loading...

E-mail sikkerhedspolitik Denne e-mail sikkerhedspolitik er udarbejdet for at dokumentere, hvorledes vi beskytter Deres personlige oplysninger, herunder Deres e-mail adresse. Hvorfor modtager De e-mail fra os? Når De modtager e-mail fra os, skyldes det enten (a) Deres e-mail adresse er registreret hos os på listen over personer og selskaber, der ønsker information om vore auktionsaktiviteter, eller (b) De har afgivet komissionsbud, er registreret som byder eller har en anden forretningsrelation med os. Vi værdsætter Deres tid og opmærksomhed ved ikke at sende e-mail oftere end nødvendigt. Hvordan varetager vi sikkerheden? Vore IT-systemer er beskyttede og krypterede for at forhindre misbrug og uautoriseret brug af data. Videregivelse af oplysninger Deres oplysninger videregives eller -sælges ikke til trediemand uden Deres udtrykkelige samtykke. Deres oplysninger er kun til rådighed for auktionshusets ledelse og personale, der alle har tavshedspligt.