Name Ilbro mandag 27. juni kl. 17
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Live Webcast Auction
Date(s) 6/27/2022
Auktion mandag den 27. juni kl. 17 med eftersyn fra kl. 15. Udlevering umiddelbart efter auktionen indtil kl. 20.
Preview Date/Time Eftersyn på dagen fra kl. 15.
Checkout Date/Time Udlevering indtil kl. 20 efter auktionen samt tirsdag den 28. juni kl. 13-17 og lørdag kl. 10-12.
Location Ilbro Byvej 109.
Hjørring 9800
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Description
Varia
Auction Terms & Conditions 1. Hammerslag tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms for katalognumre, der handles til brugtmoms. 2. Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning men uden ansvar. katalogemnerne er tilgængelige under eftersyn og før auktionen. 3. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes og henligger ved hammerslag for købers regning og risiko. 4. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 5. Det købte skal - hvor intet andet er aftalt - afhentes senest dagen efter auktionen. 6. Betaling sker kontant. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. 7. Retten til det købte overgår først ved købesummens fulde erlæggelse. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Der kan kun bydes med godkendte beløb jf. budtabellen
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 475.00 25.00 Kr.
475.01 - 950.00 50.00 Kr.
950.01 - 1,900.00 100.00 Kr.
1,900.01 - 2,800.00 200.00 Kr.
2,800.01 - 9,500.00 500.00 Kr.
9,500.01 - 49,000.00 1,000.00 Kr.
49,000.01 - 98,000.00 2,000.00 Kr.
98,000.01 - 9,999,999.99 5,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk