Name Varia auktion mandag den 18. oktbr. kl. 17
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Live Webcast Auction
Date(s) 10/18/2021
Auktion mandag den 18. oktober kl. 17 med eftersyn fra kl. 15.
Preview Date/Time Eftersyn på dagen fra kl. 15.
Checkout Date/Time Udlevering umiddelbart efter auktionen samt tirsdag den 19. oktober kl. 10-17
Location Skjernvej 3
Aalborg 9220
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Description
Varia. Oktober
Auction Terms & Conditions Alle effekter sælges til højestbydende i den stand hvori de forefindes ved hammerslag uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for angivelse af mål, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogiseringen er udført efter bedste overbevisning. Eventuelle beskadigelser er ikke anført. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Manualer, opladere samt andet tilbehør til computere, mobiltelefoner, fjernsyn, kameraer og andet elektronik medfølger kun i det omfang det er nævnt i auktionskataloget. Nøgler til cykler/knallerter, indbo m.m. medfølger kun hvis nævnt i kataloget. Cykler/knallerter kan være låst, have punkterede dæk etc. Auktionshuset kan ikke være behjælpelig med at åbne låse, skifte dæk etc. Det er op til køber at kontrollere disse forhold inden budafgivelse. 2. Brugtmomsordning: Hammerslagsprisen tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms, dog minimum 75,00 kr. inkl. moms pr. katalognummer. Fuldmomsordning: Katalognumre der handles efter fuldmomsordningen er tydeligt markeret. Hammerslagsprisen tillægges 20% i auktionsomkostninger samt 25% moms af hammerslag og auktionsomkostninger, i alt 50%, dog minimum 75.- kr. pr. katalognummer. 3. Effekterne betales i kontanter, dankort eller Mobil Pay. Retten til det købte overgår først til køber når dankort/mobil bliver indløst. Bemærk der modtages kun dankort ikke andre kreditkort. 4. Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter er købers ansvar. 5. Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af div. software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 6. Effekterne henstår fra hammerslag for købers regning og risiko. 7. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 8. Hvis man ikke kan være til stede under auktionen, kan man afgive bindende forhåndsbud til auktionsfirmaet. 9. Udlevering foregår kun mod kvitteret faktura efterfølgende hverdag kl. 10-17. Herefter kun efter forudgående aftale med auktionsfirmaet. Effekter, som herefter ikke er afhentede, kan uden varsel sælges under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så at denne er pligtig at erstatte det deraf fremkomne tab uden at have adgang til det mulig overskud. 10. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Der kan kun bydes med godkendte beløb jf. budtabellen
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 475.00 25.00 Kr.
475.01 - 950.00 50.00 Kr.
950.01 - 1,900.00 100.00 Kr.
1,900.01 - 2,800.00 200.00 Kr.
2,800.01 - 9,500.00 500.00 Kr.
9,500.01 - 49,000.00 1,000.00 Kr.
49,000.01 - 98,000.00 2,000.00 Kr.
98,000.01 - 9,999,999.99 5,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk