Name Juleauktion i Ilbro. 28-12-16. Ilbro
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 12/28/2016
Auktion onsdag den 28. december kl. 12. med eftersyn fra kl. 10.
Preview Date/Time Eftersyn tirsdag den 27 december kl. 13-17 samt på dagen fra kl. 10.
Checkout Date/Time Under og umiddelbart efter auktionen samt torsdag den 29. decbr. kl. 12-16.
Location Ilbro Byvej 109
Hjørring 9800
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Description
Juleauktion i Ilbro den 28.december.
1. Hammerslag tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms for katalognumre, der handles til brugtmoms. 2. Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning men uden ansvar. katalogemnerne er tilgængelige under eftersyn og før auktionen. 3. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes og henligger ved hammerslag for købers regning og risiko. 4. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 5. Det købte skal - hvor intet andet er aftalt - afhentes senest dagen efter auktionen. 6. Betaling sker kontant. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. 7. Retten til det købte overgår først ved købesummens fulde erlæggelse.
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 100.00 25.00 Kr.
100.01 - 1,000.00 50.00 Kr.
1,000.01 - 10,000.00 100.00 Kr.
10,000.01 - 100,000.00 500.00 Kr.
100,000.01 - 9,999,999.99 1,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Payment Terms
Alle fakturaer udstedes i danske kroner (DKK). Betaling kan ske med kontanter (dog max. kr. 10.000 pr. kunde pr. auktion) eller med dankort. På auktionsdage i Aalborg er det muligt at betale med kreditkort mod et gebyr. Efter aftale kan betaling via bankoverførsel finde sted. Angiv venligst fakturanummer som reference. Nordjysk Auktion har konto i Sparekassen Vendsyssel reg.nr. 9070 konto 1620812311