Name Design, retro, antik. 13. december
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 12/13/2014
13. december kl. 11
Preview Date/Time Eftersyn på dagen 13. december fra kl. 9.
Checkout Date/Time Udlevering under og umiddelbart efter auktionen samt mandag den 15. december kl. 10-17.
Location Porsvej 3
Aalborg 9000
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Description
Design, retro, antik. 13. december kl. 11.
1. Hammerslag tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms dog minimum 62,50 inkl. moms for katalognumre, der handles til brugtmoms. 2. Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning men uden ansvar. katalogemnerne er tilgængelige under eftersyn og før auktionen. 3. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes og henligger ved hammerslag for købers regning og risiko. 4. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 5. Det købte skal - hvor intet andet er aftalt - afhentes senest dagen efter auktionen. 6. Betaling sker kontant. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. 7. Retten til det købte overgår først ved købesummens fulde erlæggelse.
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 100.00 25.00 Kr.
100.01 - 1,000.00 50.00 Kr.
1,000.01 - 10,000.00 100.00 Kr.
10,000.01 - 100,000.00 500.00 Kr.
100,000.01 - 9,999,999.99 1,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk