Name Indbo og udsat bohave. 12. september. Aalborg.
Auctioneer Nordjysk Auktionshus
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 9/12/2017
Indbo og udsat bohave. 12. september kl. 17. Porsvej 3. 9000 Aalborg
Preview Date/Time Eftersyn på dagen tirsdag den 12 september fra kl. 15. Porsvej 3. 9000 Aalborg
Checkout Date/Time Under og efter auktionen til kl. 20 samt onsdag den 13 september kl. 10-17 Porsvej 3. 9000 Aalborg. Bemærk !!!! der er åbent for indlevering til kommende auktioner på Skjernvej 3, fredag kl. 12-16. Lukket på Porsvej fredag.
Location Porsvej 3
Aalborg 9000
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk
Description
Indbo og udsat bohave. Aalborg 12 septmber 2017
Alle effekter sælges til højestbydende i den stand hvori de forefindes ved hammerslag uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for angivelse af mål, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogiseringen er udført efter bedste overbevisning. Eventuelle beskadigelser er ikke anført. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Manualer, opladere samt andet tilbehør til computere, mobiltelefoner, fjernsyn, kameraer og andet elektronik medfølger kun i det omfang det er nævnt i auktionskataloget. Nøgler til cykler/knallerter, indbo m.m. medfølger kun hvis nævnt i kataloget. Cykler/knallerter kan være låst, have punkterede dæk etc. Auktionshuset kan ikke være behjælpelig med at åbne låse, skifte dæk etc. Det er op til køber at kontrollere disse forhold inden budafgivelse. 2. Brugtmomsordning: Hammerslagsprisen tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms, dog minimum 62,50 kr. inkl. moms pr. katalognummer. Fuldmomsordning: Katalognumre der handles efter fuldmomsordningen er tydeligt markeret. Hammerslagsprisen tillægges 20% i auktionsomkostninger samt 25% moms af hammerslag og auktionsomkostninger, i alt 50%, dog minimum 62,50 kr. pr. katalognummer. 3. Effekterne betales i kontanter, dankort eller check på auktionsdagen. Retten til det købte overgår først til køber når dankort/check bliver indløst. Bemærk der modtages kun dankort ikke andre kreditkort. 4. Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter er købers ansvar. 5. Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af div. software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 6. Effekterne henstår fra hammerslag for købers regning og risiko. 7. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius. 8. Hvis man ikke kan være til stede under auktionen, kan man afgive bindende forhåndsbud til auktionsfirmaet. 9. Udlevering foregår kun mod kvitteret faktura efter auktionen samt efterfølgende hverdag kl. 10-17. Herefter kun efter forudgående aftale med auktionsfirmaet. Effekter, som herefter ikke er afhentede, kan uden varsel sælges under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så at denne er pligtig at erstatte det deraf fremkomne tab uden at have adgang til det mulig overskud. 10. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 100.00 25.00 Kr.
100.01 - 1,000.00 50.00 Kr.
1,000.01 - 10,000.00 100.00 Kr.
10,000.01 - 100,000.00 500.00 Kr.
100,000.01 - 9,999,999.99 1,000.00 Kr.
Currency Kr.
Buyer Premium Købersalær: Se www.aah-auktioner.dk